VSP Miljø er sertifisert
Miljøfyrtårn

Pådriver for miljøvennlige valg

VSP Miljø ønsker å være en pådriver for miljøvennlige tiltak og produkt både i egen bransje og utenfor.
Som leverandør av digitale produkt og tjenester prøver vi alltid å ta det valget
som er best for både kunde og miljø.

Vår Miljøpolicy

VSP jobber forebyggende og langsiktig med bærekraftstrategi. Vi tar samfunnsansvar og miljøpåvirkningene på alvor.
Vi skal jobbe systematisk for å redusere våre CO2-utslippene, skape et trygt og godt arbeidsmiljø og overholde de gjeldende lover og regler.

VSP har sikret dette arbeidet gjennom interne systemer og aktivt bruk av Miljøfyrtårn sine styringsverktøy.
Miljøfokuset omfatter også våre produkter og tjenester som har en sentral rolle i sirkulær økonomi.
Slik gir vi våre kunder mulighetene til å være en del av dette ansvaret.

For å oppnå våre mål jobber vi med: 

  • Kontinuerlig forbedring av interne rutiner
  • Sørge for å tilfredstille miljøkrav fra offentlige myndigheter
  • Videreutvikling av våre produkt og tjenester som bidrar stort til bedre kildesortering
  • aktiv bruk av Miljøfyrtårn sin verktøykasse og styringssystem

Våre konkrete mål for perioden 2024-2026 er: 

  • Redusere antall reiser
  • Kildesortering av avfall i alle våre avdelinger
  • Redusere emballasje fra leverandør
  • Øke mangfoldet i organisasjonen ved nye ansettelser

Ta kontakt

Vi kan alltid bli bedre, og tar gledelig imot innspill og ideer som kan hjelpe oss
å forbedre vårt arbeid med miljøet.

Åpningstider

Mandag til fredag:
08:00 - 16:00

VSP AS

Postveien 13, 6018 Ålesund
(+47) 4747 2731
kontakt@vsp.no
vsp.no