Din plattform for fremtidens
behov, muligheter og krav. 

I dag.

Våre tjenester

Trenger du en plattform som bidrar til å gjøre arbeidshverdagen smidigere?
Ved å automatisere deler av prosessene hjelper vi deg å øke service- og tjenestegraden.

Plattform

Med VSP Admin får du full kontroll på virksomheten din.

Kvoter, transaksjoner, oppdrag, varer, produkt etc. håndteres her.
At tjenesten er en web-applikasjon gjør at plattformen er tilgjengelig hvor som helst – når som helst.

Adgangskontroll

VSP automatiserer grensesnittet mellom virksomhet, innbygger og næring.
Brukertilgangene settes opp automatisk, uten behov for fremtidig vedlikehold.
Brukeren kan selv administrere adgang knyttet til abonnementet gjennom sin egen bruker med delingsfunksjonalitet.
Autentisering skjer ved hjelp av IDporten/bankID.

Innhentet informasjon kan brukes for å gi tilbakemeldinger til bruker eller for å "nudge" innbyggerne til å ta mer bærekraftige valg.

Selvbetjening

Med selvbetjente løsninger fra VSP kan du frigjøre ressurser til kundebehandling og andre verdiskapende prosesser tilknyttet gjenvinningsstasjonen.
Våre selvbetjente produkt og tjenester kan plasseres både innenfor og utenfor gjenvinningsstasjonen, som gjør det mulig for innbyggerne å bruke tjenestene deres 24/7.

Betalingsløsninger

Betalingen blir knirkefri for alle parter med integrasjon mot alle tilgjengelige betalingsløsninger.

Innbyggerløsninger folk liker

Med løsninger folk liker å bruke, gjør vi det enklere for innbyggerne å levere og sortere avfall.

miljøID

Med VSP sin plattform for mobile applikasjoner får brukerne tilgang til viktige funksjoner som adgangsbevis, hentekalender, meldingssenter, avviksmeldinger også videre.

Mobiltelefon som nøkkel

Med miljøID plattformen er appen nøkkelen.
Denne kan brukes på nedgravde avfallspunkt, miljøpunkt, tilgang til stasjon og andre tjenester som dere ønsker å tilby innbyggerne.
I nøkkelen ligger all nødvendig data registrert for at både innbygger og virksomhet kan ha oversikt på forbruk, avvik og kjøp.

VSP sine digitale nøkler gjør appen til adgangsbevis i alle deres produkter.

Selvbetjente tjenester

Våre selvbetjente skap gjør det mulig for innbyggerne å bruke tjenestene 24/7. Nøkkelen ligger i appen.

Har du farlig avfall å levere? Tom for avfallsposer? Treng du en BigBag for hageavfall? Ingen problem. Disse kan hentes eller kjøpes fra selvbetjente skap og betalingen kan håndteres via alle tilgjengelige betalingsløsninger.

Gjør fremtidens krav til muligheter

Fra innsikt til handling

Vi gir deg innsikten og kunnskapen du trenger for å drive virksomheten enda smartere.
Forenklede rutiner og automatisering kommer både mennesker og miljø til gode.

Data som gir mening

Få tilgang til verdifull data som gjør det enklere å forstå hvordan kundene faktisk bruker de ulike tjenestene.
Da blir det lettere å planlegge ressursene dine også.

Hvem besøker gjenvinningsstasjonen, og hvem gjør ikke det?
Hvem er brukerne?
I hvilken grad brukes de ulike tjenestene?
Hvor er flaskehalsene?

Full oversikt – når du vil

Med et live dashboard har du kontroll på stasjonen til enhver tid.
Enten du trenger å se nærmere på egen virksomhet,
brukere eller tjenester.
Våre dashboard inneholder alle variablene du trenger slik at du får innsikten som kreves for å handle.