Du er her:
< Tilbake

 Varer

Vareregisteret en den mest sentrale delen av A-POS Butikk. Her registreres alle opplysninger om den enkelte vare. De nødvendige opplysningene er varekode, kategori og gruppe.

Dersom du trykker Ajourhold -> Vare i menyen kommer du først til søke bildet for varer, dette er standard for alle registre i systemet:

Fra søkebildet kan du opprette nye varer, endre varer, slette varer, skrive ut varer og endre priser på flere varer samtidig.

Prisendring:

Dersom man skal oppdatere pris på flere varer er det mulig å åpne skjermbilde for prisendring i varesøkbildet ved å trykke på knappen for prisendring i knapperaden. Prisendringsbildet vil inneholde alle varene fra søkebildet.

Ny Vare/Endre vare:

Dersom du skal lage en ny vare trykker du på F10 på tastaturet eller F10 Ny knappen på knapperaden. Dersom du skal endre en vare søker du frem varen og trykker F11 på tastaturet eller F11 Endre knappen på knapperaden. Du kommer i begge tilfeller inn i følgende bilde:

Prisetikett

Ved å trykke på prisetikettknappen i er det mulig å skrive ut prisetiketter for varer direkte fra ajourholdbildet.

Her legger du inn all informasjon om varen.

1 av 1

Dersom varen som ajourholdes er del av et søkeresultat, er det mulig å bla frem og tilbake mellom de andre varene i søkeresultatet vha. knappene .Dette forenkler editering av flere varer, da man slipper å lukke ajourholdbildet for å gå til neste vare.

Varekode:

Varekoden er begrenset til 16 tegn. Vi anbefaler at du bruker varekoden som din leverandør bruker. Da vil bestilling av varer gå lettere. Dersom man forandrer varekoden til en vare, vil man i “Oppdaterer”-feltet øverst i vinduet kunne se hvilken varekode som ajourholdes i øyeblikket.

Beskrivelse:

Beskrivelse feltet brukes til kortfattet informasjon om varen, gjerne merke og modell. Feltet er også nyttig i søk dersom varekoden ikke inneholder informasjon som direkte henviser til varen. Varebeskrivelsen vil også vises på utskrift til kunde.

Tekst:

Vareteksten brukes til mer spesifisert informasjon om varen, og evt. ekstra opplysninger som må taes hensyn til ved salg eller utleie av varen. Denne teksten vil være synlig i salgsbildet, og kan være nyttig for selger. Vareteksten skrives ikke ut, og vil ikke være synlig for kunden.

Kategori/Gruppe:

Varer deles inn i grupper, som igjen tilhører kategorier. Man må først velge varekategori, og vil da kunne velge mellom tilhørende grupper. Dette gjøres ved å trykke på pilene på enden av tekst feltet for kategori og gruppe. Du kan og skrive inn Kategori og gruppe navnet, feltet vil da automatisk fylle seg ut ettersom du skriver inn navnet.

Lagerstyrt:

Dersom man ikke ønsker at butikksystemet skal holde oversikt over varens lagerstatus må man slå av “Lagerstyrt” egenskapen. Dette kan være nyttig for varer som arbeidstimer og diverse varer.

Info-knappen:

Dersom du trykker denne knappen får du informasjon om hvor mange varer det er på lager i andre lager. Dette vil kun gjelde for butikker med flere lager.

 Prisinformasjon:

I delen for prisinformasjon kan man sette varens kostpris, veiledende pris, minstepris og om varen er momspliktig. For lettere å kunne regne ut minstepris og veil. pris har man mulighet for å oppgi denne med eller uten moms, eller som % avanse av kostpris.

MVA Kode:

Her velger du om varen skal ha Standard MVA, Lav MVA eller fritatt MVA.

Alias:

En vare kan ha flere alias for varekoden. Dette brukes når en vare har strekkode(r), eller man ønsker å gi varen et alternativt navn (f.eks. “Spesialtilbud”). I aliasfeltet skrives navnet inn, evt. kan strekkoden leses inn ved å stå i feltet og bruke strekkodeleser.

Vekt:

Varens vekt. Dersom varen er pålagt miljøavgift som beregnes pr. kg. Vil vekten brukes til å beregne avgiften

Minste selgbare enhet:

Dersom varen kan selges i andre enheter en 1 stk., vil man kunne velge dette i feltet “Minste selgbare enhet”. Dette er f.eks. egnet for varer som måles i timer eller meter. Når man bruker denne varen, vil systemet automatisk runde av antallet som blir skrevet inn til nærmeste enhet som “går opp” i dette tallet.

Vareleverandører:

Det er mulig å legge inn leverandører av hver vare, med egne priser og rabatter.

Ved bestilling vil prisen og rabattene som er oppgitt for leverandøren brukes. Dersom det er krysset av i kolonnen for ’Veil.’ vil varens veilpris brukes som bestillingspris. Dersom det er krysset av i kolonnen ’Std.’ for en rabatt, vil leverandørens standardrabatt brukes (se ajourhold av leverandører).

Kampanjer

Her er det mulig å legge inn egne kampanjer på utvalgte varer. Når du trykker på kampanje ”arket” kommer alle kampanjer varen tilhører. Du kan så velge å endre en av de eksisterende kampanjene eller du kan lage en ny. (For mer informasjon om kampanjer se Ajourhold kampanjer.)

Annet:

Utleieinformasjon:

Varer kan selges og leies, eller begrenses til ett av valgene. Her kan du velge å bruke gruppevalget eller å velge pr vare. Depositum og leie pr døgn settes.

Etikett felter:

Her kan du legge inn ekstra informasjon som skal komme med på prisetiketter. Dette gjelder kun for butikker med egen etikettskriver for eksempel Eltron Orion.

Variant informasjon:

Kun for butikker som bruker varepakker og varianter, se egen veiledning.

Serienummer:

Dersom du har registrert serienummer kan du her velge om det skal gjelde for denne varen.

Arkivnummer:

Egentlig ment for fotografer som registrerer negativer men kan brukes av alle. Sett hake foran denne og det vil bli foreslått et arkivnummer for hver gang du selger noe av denne varen. Nummeret kan overstyres og evt. slettes.

Web:

Her legger du inn informasjon om varer som skal publiseres i A-Pos Nettbutikk samt opplysninger som skal fremkomme i touch-salgsbildet. Se nærmere informasjon i seksjonen Vareinformasjon i denne manualen.

Variant:

Variant type

xxx

Variant mal

Undervarer:

Vare Opplysninger:

xxx

Sist oppdatert: august 14, 2018