Du er her:
< Tilbake

Touch-salgsbildet

Under vises bildet av touch-salgsbildet. Alle knapper kan trykkes på med fingeren på skjermen om du benytter en touch-skjerm eller ved hjelp av mus om du ønsker å bruke denne. Noen av funksjonene kan du bruke det vanlige tastaturet for å aktivisere. Hvilke taster du kan benytte ser på knappene.

Logge på selgere

Trykk på knappen Selger (eller F9 på tastaturet) og du får frem listen over påloggede ansatte:

Trykk en gang på den blå linjen øverst i vinduet og Login-bildet vises:

Du kan nå enten skrive inn brukerens ID ved hjelp av tastaturet og deretter trykke på Login-knappen eller du kan trykke på:

for å få frem det virtuelle numeriske tastaturet slik at ansatt-koden kan skrives inn. Hvis brukeren har et passord må du trykke inne i feltet Passord og skrive passordet inn på samme måte. Det er også mulig å trykke på knappene BR (flytter til feltet brukernavn) og PA (flytter til feltet passord)

Trykk på OK-knappen når du er ferdig å fylle ut brukerID og evt. passord. Vinduet ser slik ut:

Trykk på brukernavnet og du kan starte salget.

 

Logge av en selger

Trykk på knappen med nøkkelen på bak selger-navnet og selgeren logges av. Under logges selgeren Camilla av:

Gjennomføre et salg

Har du strekkodeleser skanner du inn strekkoden med denne og varelinjen vises i salgsbildet.

 

Søk etter varer

Dersom strekkoden du har lest inn ikke finnes i A-Pos Butikk vil vinduet for varesøk automatisk bli åpnet. Dette vinduet kan du få frem selv ved å trykke på F3 eller trykke på knappen SØK. Søkevinduet ser slik ut:

I feltet Varekode kan du skrive inn varekoden ved hjelp av det tradisjonelle tastaturet eller du kan bruke tastaturet på skjermen. Dette tastaturet får du frem ved å trykke på:

Tastaturet vises slik:

Trykk på bokstavene du vil skrive og trykk på Enter-knappen når du er ferdig.

Du kan også skrive inn hele eller deler av varenavnet i feltet Beskrivelse og deretter trykke på SØK.

Varen vises i søkeresultat-vinduet og du kan trykke på OK-knappen for å overføre varen til salgsbildet

Hente frem varer ved hjelp av hurtigknappene

Du kan også hente frem varer ved hjelp av hurtigknappene ute til høyre. Hurtigknappene er grå. De aktive knappene er tekstet og gir deg enten en vare direkte eller viser deg en gruppe med varer du kan velge fra.

Hente en vare fra en hurtigknapp

Trykk en gang på knappen som representerer varen og varen overføres umiddelbart til salgsbildet.

Bruk av gruppe-hurtigknapp

Hvis du trykker på en hurtigknapp som representerer en gruppe vil alle varene i gruppen vises slik:

Trykk deretter på den varen du vil selge og den overføres til salgsbildet

Selge mer enn en stk. av en vare

Om du skal selge f.eks 3 stykker av en vare kan du selvsagt lese inn strekkoden 3 ganger. Men du kan også trykke på PLUSS-knappen i salgsbildet:. Hvis du har flere varer i salgsbildet er det viktig at du trykker på den varen du skal endre antallet for FØR du trykker på PLUSS eller MINUS-knappene. Det er for øvrig også mulig å trykke på pluss og minus på tastaturet for å endre antallet.

Pluss- og minusknappene på skjermen ser slik ut:

    

 

Selge med rabatt

Du kan gi en kunde rabatt på et varesalg. Dette gjør du ved å merke varen i salgsbildet og deretter trykke på ENDRE-knappen:

Du kan også trykke på F7 tasten, eller dobbeltrykke på varen. Uansett vil vinduet Endring av varelinje vises:

Trykk på rabatt-feltet og skriv inn rabatten i prosent ved hjelp av numerisk tastatur-knappen. Alle tall som du skriver inn i rabatt-feltet oppfattes som prosent og det er ikke mulig å skrive inn selve prosent-tegnet i dette feltet. Det er mulig å oppgi rabatt med desimal. Vi har her skrevet inn en rabatt på 10%.

Antall

Her kan du spesifisere det antallet av varen du skal selge. Hvis du skal selge en vare i et høyt antall stykk er det lite hensiktsmessig å trykke mange ganger på pluss-knappen eller skanne varen tilsvarende mange ganger.

Beskrivelse

Her kan du endre varebeskrivelsen som skrives ut på kvitteringen.

Pris

I dette feltet kan du skrive inn en ny pris på varen. NB Prisen endres kun for dette eksemplaret av varen og blir ikke lagret som en permanent prisendring.

Hvis du har gjort en endring av pris så vises varen med et utropstegn i salgsbildet:

Salg av gavekort

Et gavekort lages enkelt ved å trykke på Gavekort-knappen i touch-salgsbildet. Det er valgfritt om du vil skrive navn på gavekortet. Dette gjør du i så fall i feltet Navn. Du er nødt til å skrive det beløpet som skal være pålydende på gavekortet. Dette gjør du i Beløp-feltet. Dersom du ønsker å bruke ett eget gavekort nummer så kan du skrive dette i Gavekort Nr feltet, la det stå tomt dersom du ikke ønsker å bruke egene nummer, da tilordner systemet et unikt nummer:

Hvis du vil bruke tastaturet på skjermen trykker du på tastatur-knappen:

Når du skal skrive inn et navn må du bruke stor første-bokstav i både fornavn og etternavn. Hvis du trykker på Shift-knappen vil den første bokstaven du skriver etterpå være stor.

Knappen NA flytter markør til feltet Navn. Knappen KR flytter markøren til feltet Beløp og knappen SA flytter markøren til feltet Nummer for å kunne sjekke saldo på et eksisterende gavekort.

Gavekort skrives ut med en strekkode på som skannes når kortet skal benyttes. Gavekortet har en saldo som oppdateres hver gang kortet benyttes. Gavekortet kan benyttes helt frem til det er tomt.

Oppgjør

Når et salg er ferdig behandlet skal oppgjør finne sted. Dette gjør du ved å trykke på OPPGJØR-knappen. Det er også mulig å trykke på F11-tasten på tastaturet:

Kontant betaling

A-Pos Butikk er satt opp slik at kontant er valgt som standard oppgjørsform. Om systemet allikevel skulle vise noe annet trykker du en gang på den blå firkanten foran kontant-feltet og beløpet overføres til dette feltet. Hvis kunden ikke betaler med det eksakte beløp bør du skrive dette inn i kontant-feltet. Etter å ha gjort dette beregnes vekslepenger automatisk og vises nede i oppgjørsbildet under Tilbake til kunde:

Betaling med kort

Trykk en gang på den blå firkanten foran terminal-feltet og beløpet overføres i sin helhet til dette feltet.

Hvis kunden samtidig ønsker å ta ut kontanter skriver du inn totalbeløpet i terminal-feltet. Etter å ha gjort dette beregnes vekslepenger automatisk og vises nede i oppgjørsbildet under Tilbake til kunde.

Trykk på OK-knappen for å gjennomføre transaksjonen. (Kunden kjøper i dette tilfellet en vare til 501, belaster kortet sitt med 701 og får følgelig 200 kroner tilbake i kontanter)

Betaling med gavekort

Hvis en kunde ønsker å betale et varekjøp med et gavekort som er utstedt i din butikk skanner du gavekortet i oppgjørs-vinduet.

Betaling med tilgodeseddel

Hvis en kunde ønsker å betale et varekjøp med en tilgodeseddel som er utstedt i din butikk skanner du tilgodeseddelen i oppgjørsvinduet:

Retur av varer

Hvis en kunde ønsker å bytte eller returnere en vare må du først scanne/finne varen slik at den befinner seg i salgsbildet med riktig antall. Trykk deretter på Retur-knappen. Følgende vindu vises:

Bytte varer

Om kunden skal bytte produktet klikker du på OK. Kunden leverer varen inn, varen settes i minus i salgsbildet, varelageret økes og du kan fortsette med enten å selge et nytt produkt til kunden eller å returnere pengene til kunden.

Reklamasjon

Hvis en vare er defekt kan den ikke selges igjen til andre kunder. Da må du klikke på reklamasjon/klage på vare. Velg årsak fra valglisten og skriv en utdypende kommentar i feltet under. Varen settes i minus i salgsbildet og du kan fortsette. Varelageret økes ikke ved denne innleveringen.

Tilgodeseddel

Hvis en kunde har returnert varer kan du utstede en tilgodeseddel istedenfor å utbetale beløpet kontant. Så lenge du har et negativt beløp i salgsvinduet kan du trykke på Oppgjør og velge betalingsformen Tilgode:

Beløpet som er negativt settes på tilgodeseddelen når du trykker på OK. Tilgodeseddelen får en strekkode og fungerer på samme måte som et gavekort med en saldo som oppdateres hver gang seddelen brukes.

Salg til navngitte kunder

Noen ganger vil det være nødvendig å registrere kunden slik at kundens navn står på kvitteringen. Andre ganger kan en kunde ønske å bestille eller reservere varer. I begge tilfellene må du skrive inn kundens navn. Du kan velge mellom å registrere kunden og legge denne inn i kunderegisteret eller skrive inn en tilfeldig kunde som ikke lagres.

Lagret kunde

Trykk på feltet Kunde og vinduet for kunde-søk vises. Skriv inn kundenummere, navnet eller deler av navnet og trykk på knappen Søk. Listen over aktuelle kunder vises. Trykk på den du vil bruke og trykk på OK-knappen.

Tilfeldig kunde

For å legge inn en tilfeldig kunde som vil ha navnet sitt på kvitteringen trykker du på knappen Tilfeldig kunde:

Du kan nå registrere den tilfeldige kunden:

Navn

Skriv inn kundenavnet her.

Adresse

Skriv inn kundens fulle adresse her.

Postnummer

Skriv inn postnummeret her. Trykk på tabulatortasten eller klikk inne i et annet felt og poststedet fylles automatisk ut.

Telefonnummer

Skriv inn kundens telefonnummer her, gjerne parvis med mellomrom.

Etter at du har klikket på OK vil kundens navn fremkomme i salgsbildet og vil bli skrevet ut på kvitteringen.

Disse tilfeldige kundene blir ikke lagret i kunderegistreret. Om du vil bruke tastaturet på skjermen trykker på knappen:

Selge på kreditt

For å selge på kreditt må du første velge kunden du skal selge til. Denne kunden må være registrert i kunderegisteret og være kredittgodkjent.

Velg kunde slik:

Hvis du skal selge på kreditt eller kontant til en navngitt kunde må du søke frem kunden. Velg kunde slik: Trykk på F4 eller klikk på F4 – Kunde knappen. Skjermbildet for søk etter kunde vises:

Søkekriterier

Skriv inn kundenummeret i feltet Kundenummer og klikk deretter på Søk.

Vanligvis husker man ikke kundenumre og det er derfor mest vanlig å skrive inn kundenavnet i feltet Navn og deretter klikke på Søk.

TIPS! Om du ikke har det eksakte kundenavnet kan du skrive inn deler av navnet og få opp en liste over kunder som har denne delen i sitt navn. Du kan også la vær å skrive inn kundenavn og klikke på SØK. Listen over samtlige kunder vises. Ved begge metodene får du vanligvis opp en liste over forskjellige kunder. Bruk piltastene for å bla deg opp og ned i listen. Hvis listen blir veldig lang kan det være praktisk å sortere denne. Du kan klikke på kolonneoverskriftene for å sortere søket stigende etter innholdet i kolonnen. Klikk en gang til på kolonneoverskriften og du sorterer synkende.

Nå kan du søke frem eller skanne varer som i ett vanlig salg. Trykk F11 eller Oppgjør i knapperaden. Når du velger betaling med annen betalingsform får du opp ett ekstra valg, kreditt, i nedtrekkslisten. Dersom dette valget ikke kommer opp er ikke kunde valgt eller ikke kredittgodkjent.

 Konfigurering av touch-screen:

Touch-salgsbildet har 28 knapper som du selv bestemmer innholdet på. Disse er grå og er plassert lengst ute til høyre. Knappene kan enten inneholde et enkelt produkt eller en hel gruppe som du igjen kan velge varer fra.

Gå ut til hovedmenyen, velg Ajourhold og Hurtigvare

De 28 knappene fra salgsbildet ligger ute til venstre i dette vinduet.

Legge inn en enkelt vare på en knapp

Trykk på knappen du vil legge varen på.

Fjern haken bak Sett og knappen for varesøk vises:

Trykk på knappen Søk eller trykk på F3-tasten på tastaturet. Søk frem varen du vil skal være på knappen.

Lage et sett med hurtigknapper

Trykk på knappen du vil legge settet inn på. Skriv inn navnet du har lyst til å bruke på knappen som åpner settet. Gjør dette i feltet Knapp:

Sørg for at det er en hake bak Sett

Trykk på et av de ledige feltene og klikk på Søk for å hente frem varen fra varelageret.

Slette en vare fra et sett

Åpne settet og trykk på varen du vil slette. Trykk deretter på Slett-knappen. Varen er nå borte fra settet og plassen varen hadde i settet er ledig.

Husk å trykke på OK når du er ferdig.

 

 

Sist oppdatert: august 08, 2018