Du er her:
< Tilbake

9. TELLELISTER

Oppretting av tellelister

Gå inn i Tellelister ved å velge Rapporter -> Tellelister. Du kommer da inn i følgende bilde som er oversikten over tellelister :

Først kan det være greit å nullstille lager beholdningen. Du trykker da på Nullstill knappen på knappe raden, og får opp følgende bilde :

Her har du flere valg. Du kan nullstille alle varer med negativ lagerbeholdning, dette er for butikker som har god kontroll over lager beholdningen sin. For butikker som ikke har lager styring i det hele tatt, kan det være like greit å nullstille alle varer, da vil alle varer ligge inne med 0 i antall. Det er også mulig å nullstille pr. kategori og gruppe. Dette kan det være greit å gjøre dersom det er noen kategorier som er lagerstyrt, mens andre ikke er det. Etter du har valgt trykker du på neste og i neste bilde trykker du fullfør for å gjennomføre nullstillingen.

Etter lageret er nullstilt trykk på ’F10’ eller knappen ’F10 Ny’ på menyen for å lage en ny telleliste, du får da opp følgende bilde :

Skriv inn ansatt koden din.

Fremgangsmåten herifra er noe forskjellig basert på om man ønsker å skrive ut tellelister på papir eller om man ønsker å benytte håndterminal (bestillingsterminal)/strekkode leser.

Utskrift av telle lister

Avkrysningsboks for ’Automatisk utfylling’ må være på. For å avgrense antall varer på en telleliste, kan man begrense listen til kun en bestemt kategori/gruppe. Valg for ’Kun aktive varer’ fører til at varer uten lagerbeholdning ikke blir tatt med på listen. Ta med utgåtte varer tar med varer som er merket med utgått.

Systemet vil skrive ut en liste, denne listen inneholder oversikt over nåværende lagerbeholdning samt felt for å skrive inn faktisk beholdning.

Når listen er ferdig talt på papir markeres den aktuelle listen i oversiktsbilder for tellelister og ’F11-Endre’ trykkes. Det vil da åpnes skjermbildet under hvor man kan skrive inn beholdningen for hver enkelt vare. Det er kun nødvendig å skrive inn beholdning for de varene hvor faktisk beholdning avviker fra opprinnelig beholdning.

Bruk av Håndterminal / Strekkode leser ved tellelister

Avkrysningsboks for ’Automatisk utfylling’ bør være slått av. Så snart det trykkes ’OK’ vil en tom telleliste bli opprettet. Den nyopprettede tellelisten vil få status ’Nyopprettet’. Det er mulig å legge alle varer inn på en telleliste, eller man dele dem opp over flere tellelister (A-Pos Butikk håndterer ubegrenset antall tellelister i arbeid). Dersom det er ønskelig med flere tellelister gjentas fremgangsmåten ovenfor.

For å legge inn varer på tellelisten markeres den aktuelle tellelisten og ’F-11 Endre’ trykkes. Følgende skjermbilde vil da vises:

Ved bruk av vanlig strekkode leser skannes hver enkelt vare og antall man har på lager av denne varen skrives inn. Hver vare kan bare listes opp en gang. Dersom du kommer over en vare som allerede er telt, må denne finnes frem i tellelisten og antallet korrigeres. Det anbefales å lagre underveis.

Dersom det benyttes håndterminal trykker man på ’S+F5 Import’ knappen (merket med bilde av håndterminal). Følgende bilde vil da vises:

Nå kan du starte overføringen på håndterminalen. Det er ikke sikkert at A-Pos Butikk har støtte for overføring fra din terminal kontakt A-Pos AS.

Oppdatering av lagerbeholdning

For å oppdatere lagerbeholdning må man tilbake til oversikten over tellelister (husk å lagre først!), velge telleliste med varene som skal oppdateres og trykke ’Ferdigmeld’. Lagerbeholdningen vil da bli oppdatert og tellelisten vil fjernes fra oversikten over tilgjengelige tellelister. Bruk lagerliste som grunnlag for lagerverdi, se under.

Utskrift av lagerliste

I standardmenyen finnes det et valg under ’RAPPORTER’ som heter ’LAGERLISTE’. Dette valget gir oversikt over alle varer på lager med både kostpris og utsalgspris. Det anbefales at denne brukes som grunnlag for lagerverdi da denne er mer nøyaktig enn tellelisten.

Vise ferdigmeldte tellelister

Dersom det er ønskelig å se på gamle tellelister, kan du få disse opp på telleliste oversikten ved å krysse ut for ’vis ferdigmeldte tellelister’ i oversikts bildet.

Sist oppdatert: august 08, 2018