Du er her:
< Tilbake

Logge inn

For å starte VSP Lettouch dobbelklikker du programikonet på skrivebordet:

Trykk på ikonet på skrivebordet for å starte programmet.

 

Trykk OK for å logge inn.
Det er ikke lagt inn passord, men dette kan du legge inn selv om det er behov for det.

Hovedmenyen

I toppen finn du kontaktinformasjon til VSP Support hvis du skulle trenge bistand.
I Høgre felt finner du alle hovedfunksjoner.
I Venstre felt velger du hvilken operasjon du ønsker å utføre.

 

Kassebildet

For å aktivere kassebildet trykker du på knappen for Salg Enkel

Nå har du aktivert kassebildet:

Kassebildet er delt inn 3 hovedområder:
I venstre felt, merket blått finner du alle varene dine.
Verktøylinje for betaling, endring og retur finner du merket i rødt.
Varelinjer, kundesøk og meny finner du helt til høyre.

 

 

GJENNOMFØRE ET SALG

Varene dine finner du til venstre felt i kassebildet.

Når du trykker på en vare får du opp et nytt vindu:

Her legger du inn prisen på varen din, og trykker SETT PRIS
Nå har varen lagt seg som en ny varelinje i listen til høyre.
Har varen en fast pris, vil den legge seg direkte som en ny varelinje.

 

SLETTE VARELINJE

Dersom du har behov for å slette en varelinje

trykker du på SLETT på verktøylinjen. Dette sletter siste varelinje.

For å slette en utvalgt varelinje, kan du merke denne ved å trykke på den (når varelinjen blir
blå er den merket – se bilde under), deretter trykker du på SLETT.

 

 

BETALING
VSP LETTOUCH støtter de fleste betalingsmidler.

 

KONTANTER
Ved betaling med kontanter trykker du på KONTANT, og
kvitteringen blir skrevet ut.

 

TERMINAL
Ved betaling med kort, trykker du på TERMINAL, og beløpet
blir da overført til Bankterminalen. Kunden setter inn kortet og
ved godkjent betaling blir kvittering skrevet ut.

 

AVANSERT BETALING
Avansert betaling inneholder andre betalingsmetoder som
deling mellom kontant og terminal, Vipps mm.

 

VARE I RETUR
Legg inn varen som ved et vanlig salg, angi pris og trykk SETT INN
Merk varelinjen ved å trykke på den (når den er blå er den merket).

Trykk på RETUR
Du vil få beskjed om at varen er lagt i retur, Trykk OK for å
fullføre.

Trykk Kontant eller Avansert Betaling, og kvittering blir skrevet ut.
Merk: En kan ikke kjøre retur på terminal.

 

 

ENDRE ET SALG
Hvis en ønsker å endre et aktivt salg, kan en bruke endre knappen for å:
– Endre pris
– Endre antall
– Gi rabatt
Trykk på varelinjen du ønsker å endre for å gjøre den aktiv
(du ser den er merket når linjen blir blå som i bildet under)

Trykk på Endre

I det nye vinduet som blir tilgjengelig kan du utføre ønskede endringer
(se nummerering under).

PRIS: For å endre pris på varen, trykk i feltet og tast inn ny pris.
Antall: For å endre antall, trykk i feltet og tast inn nytt antall.
RABATT: Hvis du vil gi rabatt, trykk i feltet og tast inn ønsket verdi.
Merk: Du kan også velge en hurtigtast for rabatt med standard verdier fra 10-60 %.

 

 

MVA
Dersom du har behov for å skifte mellom 25% MVA og 15% MVA, kan du enkelt gjøre det
ved å trykke på knappen ENDRE TIL 15% MVA.

Trykker du en gang til på samme knappen endrer du tilbake til 25% MVA.

Merk: dersom varer ikke er lagt inn med priser for både 15% og 25% så vil kassen endre dette
etter hovedprisen på varen.

 

 

UTTAK
Hvis Kunde ønsker å gjøre et bankuttak kan du bruke AVANSERT BETALING for å legge til
ønsket uttak.

  Trykk på AVANSERT BETALING

Et nytt vindu åpner seg.

I første vindu ser en pris Kunde skal betale for varen(e).
Kunde ønsker i tillegg å gjøre et bankuttak på 200 kr.
I bilde 2 har vi har lagt på 200 kr ekstra på terminal (merket blå), slik at total beløp å betale
blir 350.
Trykk OK, for å overføre til beløp til bankterminal.

MERK: Nederste felt (merket rødt), gir deg tilbakemelding på hvor mye Kunde skal få tilbake.
Fint å bruke for å dobbeltsjekke at beløp blir korrekt.

 

MENY
VSP LETTOUCH har en egen meny lett tilgjengelig for mer avanserte operasjoner. For å åpne
menyen trykker du på knappen MENY nederst til venstre i kassebildet:

Et nytt vindu blir tilgjengelig.

 

ÅPNE KASSESKUFFEN
I menyen, trykk på ÅPNE KASSESKUFF.

 

KOPI AV KVITTERING
For å skrive ut kopi av siste kvittering. Trykk på KOPI AV KVITTERING.

Merk: I følge kassaloven, er det kun mulig å skrive ut en kopi av kvitteringen.

 

 

Z-RAPPORT

Tilbake i Hovedmenyen, finner du knappen for Z-RAPPORT (merket blått i bildet under).

Trykk på Z-RAPPORT.
Et nytt vindu åpner seg. Trykk på START Z-RAPPORT for å komme i gang.

Trykk OK på denne meldingen.

Trykk OK også på denne meldingen.

Trykk OK for å sette i gang avstemming av bankterminal.

MERK: Du vil nå få ut en lapp fra kvitteringsskriveren
med tall fra bankterminalen.

 

LEGGE INN BELØP FRA BANKTERMINAL

I følge butikkdatasystemet:
Viser hvor mye som er registrert solgt på
bankterminal i kassabildet.

– I følge terminalavstemming (-er):
I den hvite ruten skal du legge inn totalbeløpet
fra lappen med bankavstemming.

= Avvik kortomsetning:
Hvis det er avvik mellom butikkdatasystemet og
kortterminal vil du se det her.

 

REGISTRERE KONTANTER

OPPTALT KONTANTBEHOLDNING:
Tell opp alle kontantene i kassen inkludert veksel,
og fyll inn totalbeløpet i den hvite ruten.

Tatt ut
Fyll inn hvor mye du tar ut av kassen.

= Veksel
Her ser du hvor mye veksel som er igjen til neste
dag.

AVSLUTTE Z-RAPPORT

Når du er ferdig med å legge inn alle tall,
trykker du på LAGRE.

Dersom det er avvik i kontant eller
terminal vil du få beskjed om å telle igjen
eller legge en kommentar som blir
liggende med på dagsoppgjøret.
Sjekk om noen av tallene er skrevet inn
feil. Når det er sjekket og kassen talt opp
igjen, trykk LAGRE.

Velg SKRIV UT

Trykk JA for online backup av databasen.

 

Z-Rapport er fullført, og det er tatt backup av all data.
Kassen returnerer til hovedmenyen og er klar for neste dag.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med

VSP SUPPORT
E-post: support@vsp.no
Tlf: 4747 27 27
Eller besøk nettsiden vår vsp.no for mer informasjon.

 

Sist oppdatert: oktober 15, 2019