Du er her:
< Tilbake

VIKTIG VED REGISTRERING AV SERVICE

 1. skriv inn telefonnummer eller org.nummer i felt for kundenummer.

HUSK AT KUNDENUMMER ALLTID ER TELEFONUMMER FOR PRIVAT OG ORG.NR FOR BEDRIFT.

Trykk så tab eller enter. Hvis kunde er registrert i systemet kommer all kundeinfo frem.

 1. hvis kunde ikke er registrert så kan man trykke på knapp Hent 1881 for å frem info fra 1881.

(hvis orgnr for bedrift er fylt inn i kundenummer kan man trykke på Hent Brreg for å hente informasjon fra Brønnøysund registeret)

 1. fyll inn VareID for å registere varegruppe.
 2. trykk tab eller enter så kommer i navn på gruppe frem.
 3. skriv inn IMEI nummer for telefon eller serienummer for iPad
 4. skriv inn PIN kode
 5. skriv inn skjermkode
 6. velg dato og
 7. klokkeslett for når reparasjon skal være ferdig
 8. skriv inn utstyr som leveres med
 9. enkel servicebeskrivelse (utfyllende info skrives inn under fane rapport 14)
 10. statusbeskrivelse kan skrives inn her
 11. registrer selger nummer
 12. skriv evt. inn utfyllende info under fane rapport
 13. registrer varer som skal benyttes til reparasjon under fane Materiell

Til slutt: trykk på  Lagre service. Kunder som ikke finnes i systemet blir da opprettet automatisk

Her er Varegruppene, som brukes til VareID og Varebeskrivelse øverst på Serviceregistrering, :

1 – iPhone

2 – iPad

3 – Reparasjon – Brukes hvis det er annet enn merkene ellers på listen.

6 – Samsung

7 – Sony

8 – Huawei

9 – LG

10 – Nokia/Microsoft

 

I alle felter kan man trykke på F3 så får man frem søkefunksjon

For bedriftskunder må alle felter fylles ut. Hvis ikke kommer følgende feilmelding

 

 

 

 

Servicemodul (Kasse -> Servicemodul)

Oversikten over servicer viser alle servicer som er i arbeid, Innlevert, Venter Deler, Videresendt eller Ferdig. Under kriterier menyen til venstre har du mulighet og legge inn verdier og søke etter spesifikke servicer.

F10 Ny: Her lager du ny service

F11 endre: Her redigerer du en eksisterende service

Skriv: Utskrift av en service

Skriv alt: Skriver ut alle service-ene  i lista

Utlever: Utleverer og avslutter en service

Slett:  Sletter en service

 

Kriterier

Servicenr: Servicenummeret til servicen

Varekode: Varekode på varen servicen gjelder

Kundenavn: kundenavn så er brukt i servicen

Serienummer: Serienummer på varen servicen gjelder

Status: ved bruk av denne så kan du søke frem servicer etter hva status de står i.

Det er 6 forskjellige status og velge blant (Alle, Innlevert, I arbeid, Venter deler, Videresendt, Ferdig)

Inkluder utleverte services: Ved og velge denne så kommer utleverte servicer med i lista

Nullstill kriterier: fjerner verdiene du legger inn i Kriterier feltene

Vis resultat: Denne knappen oppdaterer lista etter du har gjort noen endringer i søkefeltene

Avdeling: Her velger du hvilken avdeling servicen er tilknytt.

 

Service

F3 søk: Brukes til og søke i søkefelter.

Lagre: Lagrer servicen, og du vil få opp vindu om og skrive ut, sende på epost eller forhåndsvise service.

SMS: brukes til og sende sms til kunde ang servicen.

Kjøpsbillag: Her legger du inn billag nummeret til salget der varen er solgt.

VareID: Vareid på varen servicen gjelder, (det er mulig og trykke i vareid feltet og deretter trykke F3 på tastaturet eller F3 søk knappen for å søke opp varen).

Serienr: Serienummer på varen

PIN: brukes dersom varen har en pin kode (blir som oftest brukt for mobiltelefoner).

Varebeskrivelse: Navn på varen (kommer opp automatisk om du legger inn en vareid)

Individnr:

Skjermkode: brukes dersom varen har en skjermkode (blir som oftest brukt for mobiltelefoner).

Kjøpsdato: Her kan du legge inn dato da kunden kjøpte varen

Ferdigdato: Her velger du en dato servicen kommer til og bli ferdig til

 

Kunde

Nr/Navn: Kundens navn

Adresse: Kundens adresse

Postnr: Kundens postnr

Telefon: Kundens telefonnummer

Telefon2:  Kundens telefonnummer 2

Kommentar: Kommentar på kunden

Lagre kunde: Lagrer kunden i systemet

 

Informasjon

Tilbehør: Info felt

Service beskrivelse: Info felt der du kan legge inn info om servicen.

 

Rapport

Her skriver du inn notater under service prosessen.

 

Status

Status: Her velger du hva status servicen skal ha

Beskrivelse: Beskrivelse til statusen

Utført av: Ansatt Id legges inn her.

Materiell

Her legger du inn materiell så blir brukt under servicen. Du kan søke de opp ved og trykke i varenavn feltet eller varenummer og trykke F3 eller knappen F3 søk.

Sist oppdatert: oktober 11, 2019