Du er her:
< Tilbake

Utskrift av prisetiketter (Rapporter -> Prisetiketter)

For å komme inn til utskrift av prisetiketter, trykk Rapporter -> Prisetiketter, du kommer da inn i følgende bilde :

Utskrift av prisetiketter

For å skrive ut prisetiketter må du hente inn varene du vil skrive ut prisetiketter for.

  1. Gå ned i varekode feltet i prisetikett ruten med musen eller ved å taste ’Ctrl+2’.
  2. Skann inn varekoden med strekkode leseren, skriv inn strekkoden eller trykk ’F3’ for å søke etter varen du vil skrive ut.
  3. Gå til Antall feltet for å justere antall, dersom du skal ha flere enn en prisetikett skrevet ut.
  4. Når du har hentet inn alle varene, trykk på ’Skriv’ på knappe raden. Du får da opp standard utskriftsbilde:

5.Velg riktig skriver. En A4 skriver som er installert på maskinen.

6.Velg formular som skal brukes. Dersom det ikke finnes noen formularer kan du lage selv.

Ajourhold av etiketter

For å komme inn på ajourhold av etiketter må du først få opp utskriftsdialog boksen som visst før. Trykk på knappen med tre prikker som er bak formular tekst boksen . Du får da opp følgende bilde:

Dersom etikettene skrives ut på windowsskriver er det mulig å velge hvilke elementer som skal vises på etiketten og plasseringen deres. Alle mål som oppgis i skjemaet er i millimeter.

Tot. Bredde:

Bredden på det utskriftsområdet. I praksis størrelsen på arket minus venstre og høyre marg.

Kolonner:

Antall etiketter i bredden på arket.

Høyde etikett:

Høyden på en etikett. I praksis høyden på arket minus topp og bunnmarg delt på antall etiketter i høyden

Marger:

Delene av arket som ikke skal brukes av etikettene.

Elementer:

Kryss av for de elementene som skal vises på etiketten. Det er mulig å velge skrifttype for varekode, beskrivelse og pris ved å trykke på de respektive knappene. Forhåndsvisningen i utskriftsdialogboksen kan brukes til å teste oppsettet før utskrift. Xpos er inn på arket, ypos er ned på arket, bredde er bredden dette elementet skal ha. Høyde er høyden dette elementet skal ha. Trykk på font for å stille størrelsen på skriften og skrift type. En god tommelfinger regel er at ypos pluss høyde på øverste elementet er lik ypos + 1 på neste element osv.

Flere funksjoner

Du kan søke etter flere varer og overføre flere varer på engang til prisetikett utskrift. I ruten ’Søk etter varer for utskrift’, tast inn beskrivelse, varegruppe eller varekategori du vil søke etter. Trykk på knappen ’Vis Resultat’. Alle varer som stemmer med søket viser seg til høyre. Velg de varene du vil skrive ut prisetiketter for, og trykk på ’Overfør valgte’. De valgte varene blir nå overført til ’Prisetiketter’ ruten. Varene kommer nå inn med ’Antall’ lik det antall som er på lager. For å justere antall til 1, trykk på knappen ’Juster antall’. Du får da opp følgende bilde:

Skriv inn 1 eller det antall du skal ha og trykk ’OK’. Du ser nå at alle varene står med ’Antall’ lik 1.

Importere kampanje

Dersom det er en kampanje er det en fordel å kunne skrive ut prisetiketter for alle varene i denne kampanjen. Trykk på knappen ’Importer kampanje’, du kommer da inn i standard søke bilde for kampanjer, se kampanjer tidligere i manualen. Finn frem aktuell kampanje, merk den og trykk knappen ’Velg’. Varene i denne kampanjen er nå overført til prisetikett bildet. Juster antall om nødvendig.

Importere mottak

På samme måte som med kampanje kan det være bra å skrive ut prisetiketter for mottatte varer. Trykk ’Importer mottak’, du får da opp standard søke bilde for mottak, finn og merk det mottaket du skal hente inn og trykk på knappen ’OK’. Når du kommer tilbake til prisetikett bilde er varene fra mottaket kommet inn. Juster antall dersom nødvendig.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: august 15, 2018