Du er her:
< Tilbake

Ordrebehandling

I dette skjermbildet vises registrerte ordrer på bakgrunn av valgte listekriterier.

 

De valgte ordrene kan faktureres hver for seg, eller samle faktureres ved å velge flere ordrer til samme kunde ved å holde CRTL nede å klikke på med musen. De ordrene som skal samle faktureres er nå merket med blått, trykk så på samlefaktura knappen på knapperaden.

 Endring av ordrer:

Ordrer kan endres ved å dobbeltklikke på en ordre i den listen, eller ved å velge en ordre og trykke F11 Endre på knapperaden eller trykke F11 på tastaturet.

Skjermbildet fungerer på tilsvarende som salgsbildet. Det finnes en ekstra kolonne som viser antall fakturerte varer på hver linje.

Det er og ett ekstra tekst felt som heter intern info. Der kan du legge inn kommentarer på ordren. Denne informasjonen vises i ordrebehandlingsbildet.

Du kan slette en ordre ved å velge slett knappen på knapperaden.

 

F11 Endre: Rediger en ordre

F10 Ny: Lag ny ordre

Slett: Slett en ordre, dersom du skal slette en faktura må du kreditere.

Fakturer: Fakturerer ordren og du får opp valg om og skrive ut eller sende på epost.

Skriv: Her kan du skrive ut Ordrebekreftelse, pakkseddel eller ordre liste.

Rapport: Lager en rapport på varer så finnest i ordrer.

 

 

Fakturering

Vis ufakturerte: huk av her dersom du ønsker og få med ufakturerte faktura-er i listen.

Vis delfakturerte: huk av her dersom du ønsker og få med delfakturerte faktura-er i listen.

Vis fakturerte: huk av her dersom du ønsker og få med fakturerte faktura-er i listen.

 

Ordretyper

Vis butikkordrer:

Denne avhukinga viser ordrer så er laget i butikk.

 

Vis webordrer:

Denne avhukinga viser ordrer så er laget i nettbutikk.

 

Vis sendte ordrer:

Denne avhukinga viser sendte ordrer

 

Klar til pakking:

Denne avhukinga viser ordrer så er klar til pakking, når den er klar til pakking blir linjen gul i ordrebehandling.

 

Ferdig pakket:

Denne avhukinga viser ordrer så er ferdig pakket, når den er ferdig pakket er linjen rød i ordrebehandlinga.

 

Dato

Utleveringsdato: sorterer etter utleveringsdato

 

Utlevert status

Sorterer ordrelista etter hva status du velger her. du har 3 valg: utlevert, Ikke utleverte og Alle.

Søk

BilagNr: Søk etter bilag nummer

Kunde: Søk etter kunde

Lev: Søk etter leverandør

 

Esc lukk:

dersom du trykker her lukker du Ordrebehandlinga og du kommer tilbake til menyen.

 

Redigering av fakturaopplysninger

Økonomi-Rediger faktura

Dette menyvalget benyttes dersom man har ført feil i kundeopplysningene, endre forfallsdato, eller ønsker å føye til ekstra opplysninger i kommentarfeltet til et salgsbilag.

 

Sist oppdatert: oktober 18, 2019