Du er her:
< Tilbake

Månedsoppgjør

Månedsrapport er en samling av z-rapporter i valgt periode.

Rapporter – Månedsoppgjør

Her velger du fra dato – dato og trykk OK

Da får du utskriftdialogen, velg A4 restaurant formular og trykk forhåndsvis, evt skriv ut på en a4 skriver eller send på epost

Sist oppdatert: oktober 24, 2019