Du er her:
< Tilbake

Kunder:

Kunderegisteret inneholder informasjon om privat og bedriftskunder. Når du trykker Ajourhold -> Kunder i hovedmenyen kommer du inn i kunde søk bildet. Her kan du opprette nye kunder, endre kunder, slette kunder og skrive ut kundelister. Dersom du trykker F10 på tastaturet eller F10 Ny på knapperaden eller søker frem en kunde og trykker F11 på tastaturet eller F11 Endre på knapperaden, kommer man inn i Ajourhold kunde bildet:

Søkekriterier

Nr

Skriv inn kundenummeret til kunden.

Navn

Skriv inn navnet til kunden.

Adresse

Sett inn adressen til kunden.

Post Nr

Sett inn post adressen til kunden.

Telefon

Sett inn telefon nummeret til kunden.

Gruppe

Velg kundegruppe

OrgNr

organisasjonsnummer

Notat

Notat

ArkivNr.

arkivNr

Kundekortnr

Kundekortnummer

 

Avansert

Vis utgåtte kunder:

Viser kunder så er registrert utgått

Vis kunder utan kundegruppe:

Viser kunder så ikke er medlem i noen kundegruppe.

Vis maks antall kunder:

Viser antall kunder så er spesifisert i ruta til høgre.

standard er det 200 kunder.

 

 

 

Etablere ny kunde

Generelt

Kunde utgått:

En kunde som det er registrert salg på kan ikke slettes. Hvis du setter hake her vil det ikke være mulig å selge til kunden og kunden vil heller ikke vises i kundesøk, men kunden er ikke fysisk slettet. Det vil være mulig å hente kunden frem igjen.

 

Kunde Info:

Her legger du inn all informasjon om kunden.

Dersom kunde er bedrift hukes Bedrift på.

 

Kontaktmuligheter:

Her legger du inn kontaktmuligheter

Hent 1881: søker etter telefonnummer og henter inn kunde info automatisk.

telefonnummer må legges inn på Telefon.

Hent Brreg: søker etter kundens orgnr og legger inn bedrift info automatisk.

 

Økonomi:

MVA Fritatt:

Gir mulighet til å selge alle varer til denne kunde momsfritt uavhengig om varen er momspliktig. Dette brukes mot offshore og utenlandske kunder.

Vis nettopriser på faktura:

Viser priser inklusive mva på faktura.

Skal ha forhandlerpris:

Sett hake her om kunden er en forhandler og skal ha forhandlerpriser.

Skal ha gratisvarer:

kryss av her dersom kunde skal ha gratisvarer

Samlefaktura:

Dersom kunde skal ha samlefaktura, må denne hukes på.

Kredittsperret:

Hindrer muligheten for kredittsalg mot denne kunde. Dersom kunde er kredittsperret vil valgene for kredittperiode og kredittgrense være sperret.

Kredittperiode:

Antall døgn fra dagens dato som brukes til å beregne forfallsdato for kredittsalg. 0 vil bruke bedriftskonfigurasjonens innstilling, står bak tekstfeltet.

Kredittgrense:

Maksimal grense for kredittsalg. Bruk 0 for ubegrenset.

Betalingsmåte:

betalingsmåte

Kundegrupper:

For å legge kunden til en kundegruppe, velg kundegruppe fra nedtrekkslisten og trykk ’Legg til’. For å fjerne kunden fra en gruppe, velg den aktuelle gruppen og trykk ’Fjern’. For å åpne ajourhold av kundegrupper direkte fra dette bildet brukes knappen ved siden av nedtrekkslisten. En kunde kan være med i mange kundegrupper og det er mulig å sende e-post eller sende brev (DM) til kunder som tilhører en kundegruppe.

LeveringsAdresse:

Her legges LeveringsAdresse inn.

Brukersteds adresse:

Her legges Brukersteds adressa inn.

Kontaktpersoner:

Et ubegrenset antall kontaktpersoner kan opprettes under hver kunde.

Salg Oversikt

Klikk på dette skille arket og du vil få opp en oversikt over alle salg gjort til denne kunden. Det nyeste salget ligger øverst men dette kan sorteres slik du ønsker.

Notater

I dette skille arket kan du gjøre notater vedrørende kunden.

Oppgaver

Her kan du legge inn oppgaver og service som skal utføres mot kunden med forfallsdato.

Lag service: her lager du service på kunden, servicen dukker opp i servicemodulen   (Kasse-servicemodul).

Ny oppfølging: trykk her dersom du ønsker og lage en oppfølging på kunde.

Slett oppfølging: Trykk her for og slette oppfølging.

Kontrakter

Legg til ny kontrakt:

Ordrer

Her er oversikt over ordrer så er registrert på kunden

Servicer

Her er oversikt over servicer så er registrert på kunden.

Sist oppdatert: oktober 14, 2019