Du er her:
< Tilbake

Kundegrupper:

Kriterier

navn: Søkefelt for navn til kundegruppe

Firmakode: Søkefelt for firmakode

LønnArt: Søkefelt for LønnArt

Rabatt: Søkefelt for rabatt

Kredittsperret: avhuking for og vise alle grupper så er kredittsperret

Forhandler: Avhuking for og vise alle kundegrupper så er forhandler

Mva-fritak: Avhuking for og vise alle kundegrupper så har mva-fritak

Skal ha gratisvarer: Avhuking for og vise alle kundegrupper så skal ha gratisvarer.

Automatisk månedlig tilskudd er aktivert: avhuking dersom denne gruppen gir automatisk månedlig tilskudd

 

Funksjoner

søk: Søker etter kriterier i listen.

Velg: åpner en kundegruppe

 

Lage ny kunde

Nr: KundegruppeNummer

navn: Navn til Kundegruppen

Firmakode:

Firmakode.

LønnArt:

lønnArt.

Rabatt:

rabatt.

Kredittsperret:

Hindrer muligheten for kredittsalg mot kunder i kundegruppa. Dersom kunde er kredittsperret vil valgene for kredittperiode og kredittgrense være sperret.

Forhandler:

Sett hake her om kunder i gruppa er en forhandler og skal ha forhandlerpriser.

Mva-fritak:

Gir mulighet til å selge alle varer til denne kundegruppa momsfritt uavhengig om varen er momspliktig. Dette brukes mot offshore og utenlandske kunder.

Skal ha gratisvarer:

kryss av her dersom kunde skal ha gratisvarer

Automatisk månedlig tilskudd er aktivert:

Sist oppdatert: oktober 23, 2019