Du er her:
< Tilbake

Utskrift av Z-rapport (Rapporter -> Z-rapport)

Z-rapport

Gjennomføring av Z-rapport

Tilbake i Hovedmenyen, finner du knappen for Z-RAPPORT (merket blått i bildet under).

Før du starter Z-rapporten bør du åpne kasseskuffen og telle opp alle pengene. Dette inkluderer også mynter.

Gå til hovedmenyen, klikk på Rapporter og Z-rapport. Følgende vindu vises:

Klikk på Start Z-rapport for å starte Z-rapporten.

Følgende melding vises:

Grunnen til at meldingen vises er at avstemmingen av bankterminalen startes og at det ikke er mulig å avbryte denne når den først er i gang. Klikk på OK om du ønsker å gjennomføre Z-rapporten.

Trykk OK også på denne meldingen.

Trykk OK for å sette i gang avstemming av bankterminal.

MERK: Du vil nå få ut en lapp fra kvitteringsskriveren med tall fra bankterminalen.

LEGGE INN BELØP FRA BANKTERMINAL

_ I følge butikkdatasystemet:

Viser hvor mye som er registrert solgt på bankterminal i kassabildet.

– I følge terminalavstemming (-er):

I den hvite ruten skal du legge inn totalbeløpet fra lappen med bankavstemming.

= Avvik kortomsetning:

Hvis det er avvik mellom butikkdatasystemet og kortterminal vil du se det her.

REGISTRERE KONTANTER

OPPTALT KONTANTBEHOLDNING:

Tell opp alle kontantene i kassen inkludert veksel,

og fyll inn totalbeløpet i den hvite ruten.

– Tatt ut

Fyll inn hvor mye du tar ut av kassen.

= Veksel

Her ser du hvor mye veksel som er igjen til neste dag.

AVSLUTTE Z-RAPPORT

Når du er ferdig med å legge inn alle tall,

trykker du på LAGRE.

Dersom det er avvik i kontant eller terminal vil du få beskjed om å telle igjen eller legge en kommentar som blir liggende med på Z-rapporten. Sjekk om noen av tallene er skrevet inn feil. Når det er sjekket og kassen talt opp igjen, trykk LAGRE.

Velg SKRIV UT

Trykk JA for online backup av databasen.

Z-Rapport er fullført, og det er tatt backup av all data. Kassen returnerer til hovedmenyen og er klar for neste dag.

Sist oppdatert: mars 09, 2021