Du er her:
< Tilbake

10. Kampanjer

For å komme inn på kampanjer trykk ’Ajourhold -> Kampanjer’, du kommer da inn i følgende bilde:

For å se alle kampanjer trykk på knappen ’utfør søk’. Da vil alle kampanjer vise seg i søkeresultat matrisen.

Lage ny kampanje

Når du står i kampanje bildet :

 1. Trykk ’F10’ eller på knappen ’F10 Ny’ på knappe raden, du kommer da inn i følgende bilde :

 

 1. Skriv inn navnet på kampanjen.
 2. Velg når kampanjen skal vare ved å skrive inn Fra og Til datoen, eller trykk på pilen ved siden av tekstboksen og velg datoen du vil ha.
 3. Skriv inn varer som skal være med i kampanjen. Her er det flere måter å få inn varen på, skriv enten inn varekoden, skann inn vare med strekkode leseren eller trykk ’F3’ når du står i varekode feltet, du får da opp varesøk bildet, her kan du søke deg frem til rett vare.
 4. Skriv inn kampanje prisen du vil at varen skal ha.
 5. Trykk ’F12’ eller ’F12 Lagre’ på knappe raden for å lagre kampanjen.
 6. Trykk ’ESC’ eller trykk ’ESC Lukk’ på knappe raden. Du kommer da tilbake til kampanje vinduet.

Lage ny kampanje med lik rabatt på en hel kategori eller gruppe

Lag en ny kampanje ut i fra beskrivelsen over, trykk på knappen ’Kat. / Gr.’ Du får da opp følgende bilde :

Velg her Kategori, eventuelt gruppe du vil gi rabatt på i kampanjen. Velg til slutt rabatten i prosent. Følg deretter bruksanvisningen som beskrevet over.

Endre en kampanje

Først må du finne frem den kampanjen som du vil endre.

 1. Skriv inn navnet på kampanjen i søke feltet i søke kriterier, eller la feltet være blank for å frem alle kampanjer.
 2. Trykk på ’Utfør Søk’ knappen og du får frem kampanjen, eller velg den kampanjen du vil endre i søkeresultat matrisen.
 3. Velg den kampanjen du vil endre. Trykk ’F11’ eller ’F11 Endre’ på knappe raden. Du kommer da inn i kampanje bildet. Gjør de endringer som skal gjøres.
 4. Trykk ’F12’ eller trykk ’F12 Lagre’ på knappe raden.
Sist oppdatert: august 08, 2018