Du er her:
< Tilbake

Databaseveiviser (for avanserte brukere)

Databaseveiviseren er et hjelpemiddel som brukes både ved første gangs installasjon og ved senere oppgraderinger.

Databaseoperasjoner:

Koble til en eksisterende database, oppgradere databasen til nyeste versjon og opprette en ny database.

Lage sikkerhetskopi:

Tar en sikkerhets kopi av databasen. Gjør databasen til en fil som senere kan kopieres inn på tape eller cd.

Nullstille informasjon:

Dersom du skal fjerne salg, bestillinger eller annet i databasen din. Dette anbefales ikke uten å ta kontakt med A-Pos AS først.

Importere data fra et annet program eller fil:

Brukes for å importere postnummer. Du må da ha en postnummer.mdb fil i installasjonskatalogen til A-Pos Butikk. Dersom du kjører import fra annet program importeres alle postnummer inn i databasen. Postnummer.mdb filen får du ved å henvende deg til A-Pos AS.

Sist oppdatert: juli 18, 2018