Du er her:
< Tilbake

Betalingsformer

A-POS Butikk støtter ubegrenset antall betalingsformer. Betalingsformene Kontant, Terminal, Reserveløsning og Tilgode er forhåndsdefinerte og kan ikke slettes.

Nr:

Her skriver du inn betalingsformens nummer. Du kan ikke benytte et nummer som allerede er i bruk

Navn:

Her kan man sette betalingsformens navn som vil vises i listen over betalingsformer i skjermbilder der inn-/utbetaling foretas, og på utskrifter der betalingsformen er brukt.

Kurs:

Her kan du skrive inn vekslingskurs hvis du registrerer valuta som f.eks Euro og da registreres den kursen du gir kunden og ikke den som banken gir til deg.

Åpne skuff:

Dersom bruk av betalingsformen skal føre til at kasseskuffen skal åpnes, må dette valget være merket av.

Krever spesifisert kunde:

Hvis dette valget er slått på vil det ikke være mulig å lagre et salg uten å oppgi kundenummer el. navn.

Ikke kasseoppgjør:

Det er mulig å fjerne en betalingsform fra kasseoppgjørene. Dette er ment for dem som eksporterer data til regnskapssystemet sitt fra A-POS Butikk. Omsetningen på betalingsformen blir registrert uansett men vil ikke fremkomme på det enkelte kasseoppgjør.

Sist oppdatert: august 08, 2018