Du er her:
< Tilbake

Bedriftsinformasjon

Dette er innstillinger som er felles for alle arbeidsstasjoner systemet kjøres på.

Standardinformasjon:

Informasjonen som kommer opp her avhenger av hvilken avdeling  som er valgt i klientkonfigurasjonen. Dersom butikken bare består av en avdeling er det denne som kommer opp. Standardinformasjon kan endres i dette bildet men kommer opprinnelig fra Ajourhold -> Avdelinger.

Delt katalog:

Her legges sti til en felles katalog på server der databasen ligger. Denne trenger systemet riktig konfigurert for å kunne ta sikkerhetskopi av databasen. Om du bare har en kasse skriver du inn en mappe som ligger lokalt på datamaskinen hvor A-Pos Kasse er installert. Sørg for at mappen eksisterer ved å bruke Windows Utforsker. Se Windows brukermanual for bruk av Windows Utforsker.

Logo og rapportlinje:

Disse valgene har betydning for utseende til A4 kontantnota, faktura, innbetaling, bestilling, mottak og lignende. Dersom det benyttes blanke A4 ark til utskrift bør du slå på enten ”Vis bedriftsnavn som logo (Tekst)” eller ”Vis logo (bilde)”. Dersom du velger den siste får du opp standard utforsker der du kan lete frem bildet du vil bruke som logo. Benyttes det A4 ark med fortrykt logo bør ”Ikke vis logo” være slått på. Dersom vis rapportlinje er huket av får du en linje mellom overskrift og innholdet i rapporten.

Server ID

Her skriver du inn navnet til maskinen som skal fungere som server for A-Pos Butikk. Dette er den maskinen hvor databasen med varer og salg ligger lagret på.

Språk

Her velger du hvilket språk du vil benytte på kvitteringer og kundedisplay.

OCR-avtale

Her velger du BBS om du har en OCR-avtale. KID skrives ut på faktura og OCR-filer kan importeres.

 Økonomi:

Merverdiavgift:

Gjeldende merverdiavgiftsats, og lav merverdisats. Disse kan endres ved å skrive inn ny prosentsats.

 Standard kredittid:

Antall dager kredittid på fakturaer. Dette kan overstyres for hver enkelt kunde.

 Tillat kredittsalg til kunder uten nummer:

Dersom beløpet ikke er fullt oppgjort ved salget, vil systemet kreve spesifisert kunde. Ved avkryssing av denne boksen trenger man kun oppgi kundenavn, dvs. kunden trenger ikke være registrert i systemet.

 Kredittsperre nye kunder:

Angir om nye kunder skal være kredittsperret som standard. Evt. kredittsperring kan fjernes i ’Ajourhold av kunde’.

Dager til første purring:

Antall dager etter forfall før systemet anbefaler å skrive ut purring.

Purringer:

Systemet støtter opp til tre purringer (siste purring er inkassovarsel) før inkasso. Innstillingene er standardinnstillinger som kan overstyres hver gang en purring utføres.

Diverse:

Ikke juster kostpris ved negativt salg:

Dersom varer tas i innbytte (negativt antall i salgsbildet) vil dette beregne kostprisen til vare basert på prisen på varen og kostpris på varer på lager. Dersom dette valget er slått på vil denne beregningen ikke foretas, og varen beholder sin opprinnelige kostpris.

Ikke juster kostpris ved kreditering:

Dersom varer krediteres vil dette beregne kostprisen til vare basert på prisen på varen og kostpris på varer på lager. Dersom dette valget er slått på vil denne beregningen ikke foretas, og varen beholder sin opprinnelige kostpris.

Ikke juster kostpris ved bestilling/mottak:

Kostprisen blir ikke justert ved bestillinger og mottak av varer.

Ikke juster kostpris ved fakturamottak:

Kostprisen blir ikke justert ved fakturamottak.

 Juster kostpris til %BF ved endring av veilpris:

For butikker som vil ha en fast kostpris uansett.

Øreavrunding:

Angir type avrunding som skal brukes på salg og ordrer.

Tillat flere linjer med samme vare:

Angir om det er mulig å bestille samme vare på forskjellige linjer i samme bestilling.

 Tillat flere bestillinger i arbeid mot samme leverandør:

Angir om det er mulig å ha flere bestillinger i arbeid mot samme leverandør.

Serienummer registrering:

Skriv inn navnet på serienummer, dette er kun for dem som skal bruke serienummer på varer.

Utleie

xxx

Salgsbildet:

Vis kostpris og avanse (sensitiv informasjon):

I salgsbildet er det en del informasjon (kostpris, avanse, o.l.) som kunder gjerne ikke bør se. Er kassen plassert slik at kunder med enkelhet kan lese alt på skjermen bør denne være slått av. Sensitiv info kan slås av/på fra salgsbildet ved å trykke ALT+F1.

Utlever alle varer uavhengig av lager:

Ved salg av flere varer enn det som er på lager vil systemet i utgangspunktet foreslå å kun utlevere det antall som er på lager (selges f.eks. 10 stk. av en vare hvor lagerbeholdningen er oppgitt til 3 vil feltet for antall utlevert bli satt til 3). Dette valget overstyrer dette slik at antall utlevert alltid blir satt til antall solgt. Dette kan være nyttig i tilfeller hvor det er stort avvik fra reell beholdning til  lagerbeholdningen som er lagt inn i systemet.

 Ikke vis advarsel ved salg av varer som ikke er på lager:

Dersom man utleverer varer i salgsbildet som ikke er på lager vil systemet advare om dette for hver ny linje. Dersom varelageret ikke er oppdatert kan det være ønskelig å benytte seg av dette valget.

 Lukk ved avsluttet salg / Behold innlogging ID:

Dersom dette valget er slått på vil man komme tilbake til hovedmenyen ved lagring av salg. Hvis ikke vil  systemet automatisk starte et nytt salg, og ansatt koden fra forrige salg vil automatisk fylles ut for neste salg dersom boksen for å beholde innlogging ID er krysset av.

 Ikke krev kunde ved kreditering:

Angir om det er nødvendig å oppgi kunde ved kreditering.

 Ikke vis utskriftsdialog (skriv standardformular):

Dersom dette valget er slått på vil ikke utskriftsdialog vises, og utskrift skjer direkte.

Vis enkelt salgsbilde som standard:

Dersom dette valget er hakket av kommer enkelt salgs bilde opp som standard når du starter salg. Dette er vanlig for butikker som har mange salg uten at kunde blir spesifisert.

Ikke fyll ut betalingsfelt automatisk:

For ikke å fylle ut betalingsfeltet i salgsbildet automatisk, dermed kommer beløpet opp som fakturabeløp i stedet for kontant beløp. Brukes av kunder som har hovedtyngden på kredittsalg.

Skriv loggoppføring til filen ”A-Pos Butikk.log”:

Dette vil logge alle salg i en tekstfil. Dette er mest for feilsøking og skal ikke slås på til vanlig.

Tilbud:

Tilbudstekst

xxx

Standard tilbudstid

xxx

Ordre:

Massefakturering av ordrer

xxx

Antall dager til dato i ordrebildet

xxx

Ordre e-post topptekst

xxx

Ordre e-post bunntekst

xxx

E-post:

Her legger du inn epostinnstillinger:

For å bruke gmail som avsender legg inn innstillinger likt som på skjermbilde,

men bytt ut brukernavn med din gmail og legg inn passord.

trykk ok for å lagre.

 

SMTP Settings

xxx

E-post oppsett

xxx

Backup:

Backup Settings

xxx

Sist oppdatert: januar 25, 2021