VSP Miljø

Gjør det enkelt for miljøstasjoner å ta betalt for mottak av alle typer avfall, både fra husholdnings –og bedriftskunder. Programmet er utviklet for å tilfredsstille lover og regler, i tillegg håndterer programmet kvoter for levering av avfall.

VSP Miljø

Betalingssystem for mottak av avfall

Systemet støtter alle betalingsformer

Kunder kan bruke kvote. Betaling for kvoten inngår i renovasjonsgebyret. Kunder uten kvote betaler med ønsket betalingsform.

Abonnement system for kvoter

Systemet har abonnement styring for kvoter. Og kundekort kan benyttes til identifikasjon.

Utviklet i samarbeid med avfalls og gjenvinningsbransjen

Utviklet for avfalls og gjenvinningsbransjen

Utviklet i samarbeid med avfalls og gjenvinningsbransjen. Støtter gjeldende lover og regler.

Kan skreddersys for ulike behov

Vi tilpasser systemet etter kundens behov.

styring av kvoter

Systemet har abonnement styring, der de ulike abonnement kan operere med ulike kvoter. En kvote er en forhåndsdefinert mengde avfall målt i kubikkmeter eller kg, det er definert omregningsegler mellom kubikkmeter og kg (1 m3 = 100 kg). Betaling for kvoten inngår i betalt renovasjonsgebyr.

Bruk av Kvoter

Kunder kan få kundekort. Dette blir registrert ved ankomst til miljøstasjonen. Kunden kan da få vite hvor mye han har igjen på kvotene sine. Kundebehandler kan registrere flere typer avfall samtidig, og dette trekkes fra kvotene til kunden Når en kvote er oppbrukt, kan kunden betale for det som går over kvote med betalingskort eller kontant.

VSP Farlig Avfall

Vi har også utviklet programmet VSP Farlig Avfall, Spesial utviklet for mottak og håndtering av farlig avfall

Trykk her for og lese om VSP Farlig Avfall

Brosjyrer

VSP miljø: Brosjyre

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag for en gjennomgang av din organisasjons behov
Tlf: 4747 2727 E-post: post@vsp.no