A-Pos Miljø

Utviklet i samarbeid med avfalls og gjenvinnings-
bransjen

Vest Systempartner utvikler og leverer systemer til Avfalls- og gjenvinningsbransjen Kontakt oss i dag for en gjennomgang av din organisasjons behov.

A-Pos Miljø Betalings
system

Gjør det enkelt for miljøstasjoner å ta betalt for mottak av alle typer avfall, både fra husholdnings –og bedriftskunder.

Les mer

A-Pos Miljø Farlig Avfall

A-POS Miljø Farlig Avfall kan enkelt oppfylle 
myndighetenes krav til journalføring.

Les mer