Velkommen til VSP support senter

For å effektivisere forespørsler om støtte, bruker vi ett "helpdesk" system. Der hver henvendelse blir tildelt et unikt saksnummer som du kan bruke til å spore fremdriften og svar på nettet. Til referanse kan vi tilby komplette arkiver og historikk til alle forespørsler om støtte. En gyldig e-postadressen er pålagt for å sende inn en sak.